Benelux Merkinschrijving

MetafloW® is een geregistreerde merknaam.

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot
1112762        31-05-2006 , 23.59

Woordmerk
MetafloW

Datum inschrijving
07-12-2006

Datum publicatie depot
05-09-2006

Publicatiedatum van de inschrijving
07-12-2006
Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Apparaten, instrumenten of onderdelen voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van digitale gegevens; wetenschappelijke, fotografische, sonologische, akoestische en cinematografische toestellen en instrumenten; apparaten voor het genereren, het opnemen, het bewerken, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld (al dan niet driedimensionaal); muziekstudio-apparatuur, voor zover niet begrepen in andere klassen; magnetische, optische of andersoortig functionerende gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; Cd’s, Dvd’s; elektronische publicaties; gegevensverwerkende apparatuur zoals computers, computeronderdelen, netwerk- en randapparatuur; software; computerspellen.
Kl 15 Muziekinstrumenten.
Kl 16 Kunstdrukwerken waaronder giclées, zeefdrukken, litho’s, foto’s, posters en kaarten (ingelijst of niet); materialen voor kunstenaars; tekeningen en schilderijen; papier, karton en hieruit vervaardigde producten; boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken, kalenders en stickers; schrijfbehoeften en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); bladmuziek in gedrukte vorm.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 28 Spellen, waaronder bordspellen; speelgoederen; gymnastiek-, fitness-, en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; schaalmodellen van voertuigen; puzzels.
Kl 35 Reclame en promotie voor de hiervoor genoemde waren en de hierna vernoemde diensten; lobbying voor commerciële doeleinden; publiciteit; public relations; zakelijke bemiddeling bij de fabricage, verspreiding en verkoop van muziekinstrumenten en hun accessoires; consultancy met betrekking tot kennismanagement, innovatiemanagement, samenwerking, leiderschap, bedrijfsvoering, bedrijfsorganisatie en Human Resource Management.
Kl 38 Telecommunicatie; uitzending via internet of andere nieuwe media, satelietverbinding, mobiele apparaten, radio en televisie; het ter beschikking stellen van muziek-, beeld-, of andere bestanden voor downloading; het verlenen van toegang tot interactieve communicatiediensten, waaronder internetpublicaties, artikelen. nieuwsbrieven, internetmeetings, databanken, documentaties, zelftests, enquêtes, opiniepeilingen, forums en weblogs.
Kl 41 Ontwikkelen, organiseren en verzorgen van onderwijs, opleidingen, masterclasses, lezingen, trainingen, cursussen, workshops seminars en congressen; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden, van podiumactiviteiten en andere (culturele) presentaties of evenementen; organiseren van culturele competities alsmede het uitkeren van prijzen in dit kader; opzetten en/of beheren van galeries en musea; het ontwerpen, creëren en voortbrengen, waaronder begrepen bedenken en ontwikkelen van zinvol vernieuwende concepten c.q. stijlen in muziek, letteren, beeldende kunst en vormgeving; productie van muzikale composities, videokunst, animatiefilms, speelfilms, documentaires en televisieprogramma’s; coaching met betrekking tot creativiteit, ideeënontwikkeling, vernieuwingscompetenties, kennismanagement, innovatiemanagement, intellectuele eigendom, samenwerking, leiderschap, bedrijfsvoering, bedrijfsorganisatie en Human Resource Management; personal coaching, life coaching, coaching op competentieontwikkeling en persoonlijk leiderschap; coaching van de omgang met zingevingsvraagstukken, de identiteit en de drijfveren van de cliënt.
Kl 42 Ontwerpen en ontwikkelen van muziekinstrumenten, onderdelen daarvan en specifieke bouwprincipes; consultancy met betrekking tot creativiteit, ideeënontwikkeling, vernieuwingscompetenties, innovatiecompetenties, intellectuele eigendom, wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële en organisatorische analyse, rapportage, onderzoek en toepassing; ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën, diensten en methodieken; ontwerp en ontwikkeling van computers en van software; desktop publishing (DTP) diensten; webdesign.
Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend aan derden om aan individuele behoeften te voldoen; lobbying, anders dan voor commerciële doeleinden.
Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten
09 15 16 25 28 35 38 41 42 45